De äldsta fotografierna från den värmländska finnskogen är från sekelskiftet 1900.

Kvarntorp finngård 1899

Familjen på Kvarntorp
samlas framför kameran 1899.

Gammal interiör i finngård. Flicka klättar på en varpställning.

Vid den här tiden har urbanisering och emigration skapat ett nytt intresse för ”hembygden”. Den skogsfinska kulturen framstår som ursprunglig, traditionstyngd och samtidigt exotisk. De nya, moderna kamerorna är lätta och går att ta med på resor. Kring sekelskiftet blir finnskogens vardag för första gången dokumenterad i detalj.

VÄNSTER
En liten flicka klättrar på ställningen där modern lindar upp varpen som ska användas i vävstolen.

Alla gränser var rörliga och somliga blev aldrig bofasta.

Åderlåtning förr i Finnskogen

Åderlåtning ansågs på många håll
i världen kunna stoppa sjukdomar.

Näverslöjd vid gammal finngård

Finnskogen lät sig inte så lätt porträtteras, vare sig med pennan, måttbandet eller med kameran –  trots att motiven arrangerades noggrant. Byggnadsteknik, djurhållning, hantverk, folktro, mat, musik, berättelse låg intrikat invävda i varandra. Vid den här tiden hördes mest finska, men också svenska, norska, romani på gårdarna.

VÄNSTER
Näverarbete. Råmaterialet är remsor av näver som har skurits direkt ur björkstammen.

Skogen var både
utmanare och
medarbetare.

VÄNSTER
Bastubad i Bjurbäcken.

Gårdarna uppfördes i en uthuggning, gärna i söderläge, oftast högt ovan den första och sista frosten. De är byggda av det som skogen ger: timmer, sten, näver, mossa, lera, sand. Bostadshuset, kallad rökstugan, nås av den första morgonsolen. Intill finns bastun och rian (där säden torkades), vedboden, härbrena, ladugården, logen, bodarna.

Hjärtat på gården är den stora stenugnen i rökstugan.

Någon skorsten finns inte i rökstugan. Under eldningen samlas istället röken under innertaket, som är isolerat med flera decimeter jord. När värmen lagrats i sten och trä trycks röken ut via självdrag genom en lucka i taket. Innertaket och övre delen av väggarna är täckta av sot, nedre delen renskurad. Tekniken ger en behaglig och omfattande värme som varar dygnet runt, trots att ugnen bara eldas några timmar per dag.

Bistra vintrar förr fick rökstugorna hysa inte bara tiotals familjemedlemmar, drängar, pigor …  utan också höns, hundar, katter och kanske hushållsgrisen.

Senare tillbyggnader med skorstenar fick beteckningen svenskstugor. Rökstugan var vardagens rum, medan svenskstugan hade en mer högdragen karaktär. Med ”stuga” menades först ett rum, men ordet fick senare beteckna hela huset.

VÄNSTER
Rökugnen höll värmen dygnet runt.

Väldiga landarealer koloniserades med hjälp av svedjandet.

HÖGER
Svedjelandsbränning. Elden har gått ut, och mycket folk har samlats för att begränsa den.

Tidigt uppstod konflikter om skogen. När järnbruken etablerades behövdes skogen till kol och sedan ville sågverken ha virke. Statsmakten försökte gång på gång reglera och minska svedjandet, men röken och hettan fortsatte i långa tider att lägga sig över delar av Värmland.

Svedjetekniken kräver en förmåga att avläsa skogens egenheter, växlingar och reaktioner.

HÖGER
Två män dämpar elden efter kanterna med granruskor.

På väg ut i arbete.

Träden fälldes vid midsommar, kanske med en stark vind som hjälp till såg och yxa. I ett eller två år låg de och torkade innan elden släpptes lös.  I mossan, riset och den torra veden fick den snabbt fäste. Brandgator begränsade svedjan och med blöta granruskor hölls lågorna i schack. Rågkorn kastades ut redan innan askan svalnat. Skörd  blev det året därpå. Därefter såddes vanligen rovor och så småningom blev odlingen till bete för djuren. Sedan tog skogen över igen.

Svedjebruket förutsatte långa avstånd mellan gårdarna.

För att överleva i finnskogen krävdes många olika färdigheter. Inte minst av kvinnorna.

Husdjuren var en grund för gårdens hela ekonomi, då smör, ost och kött kunde bytas mot reda pengar. Skogsfinnarnas förmåga att hålla djur på naturliga, magra betesmarker, självväxta ängar och myrslåtter var vida känd. Det hände att svenska bönder sände sina kor upp till den karga finnskogen som ”skötedjur” när betet tröt nere i de bördiga dalarna.

Vissa finngårdar i skogen hade ett högre välstånd än de svenska bondgårdarna. Andra tog sig aldrig ur fattigdomen.

HÖGER
Fårklippning.

Vissa år slog skörden fel och svälten tar vid.

HÖGER
Sommaren 1911 var korna ovanlig magra och svaga till följd av stark torka och brist på bete.

Den stora
avfolkningen.

Det här är Mangens finnskola på utflykt i mitten av 1920-talet. Barnen på bilden talar hellre svenska än finska. De tillhör den generation där många ska flytta till tätorter och städer och till en annan sorts frihet. Den ria som skymtar på en sluttning i bakgrunden kommer att säljas som ved till Stockholm.

Den sista finnskolan i Värmland läggs ner på 1950-talet. Då har också det finska språket försvunnit från bygderna.

Somliga gårdar övergavs och förföll. Andra överläts till närmaste hembygdsförening. Några blev åter skog. Men helt öde blev det aldrig i finnskogen. Det här är Kvarntorp förr och nu.

Kvarntorp 1899.

Kvarntorp 2020.